English   Deutsch   Italian   Greek   Romanian    Polish   

MODEL DE IMPLEMENTARE ENTRECOMP

În 2016, Comisia UE a dezvoltat EntreComp: Cadrul de competență antreprenoriala pentru a propune o definiție comună a antreprenoriatului ca o competență, pentru a aduce consensul părților interesate și pentru a stabili o legătură între lumea educației și a muncii
"EntreCom" " are sarcina importantă să pornească conversații și să îmbunătățească înțelegerea a ceea ce înseamnă să fii antreprenorial în toate aspectele vieții și stabilește importanța antreprenoriatului și inițiativei și ajută la dezvoltarea competențelor antreprenoriale pentru a face față provocărilor economice, sociale și culturale. În plus, Comisia Europeană a elaborat în 2017 un Ghid de utilizare numit EntreComp în Acțiune pentru a sprijini utilizarea și constientizarea ulterioară a cadrului EntreComp. Deși avizat pe scară largă, Cadrul EntreComp nu a fost încă adoptat la nivel sistemic în domeniul VET și nici testat în setări reale.

" ECI are ca obiectiv operaționalizarea" Cadrul EntreComp prin dezvoltarea instrumentelor de implementare și a conținutului de instruire pentru sistemele VET europene pentru a adopta EntreComp în medii operaționale și a aprinde antreprenoriatul. Prin urmare, ECI va dezvolta un model pentru implementarea cadrului de competență antreprenorială în mediile VET, atât formale, cât și nonformale. În această activitate, partenerii vor face referire încrucișată la Cadrul de competență antreprenorial cu ESCO (clasificarea competențelor europene, competențe, calificări și ocupație) și EQF (Cadrul european al calificărilor).

ECI a selectat 6 competențe de-a lungul celor trei domenii ale cadrului EntreComp urmand a lucra:

1.2 Creativitate: Dezvoltați idei creative și de scop
1.5 Gândire etică și durabilă: evaluați consecințele și impactul ideilor, oportunităților și acțiunilor
2.1 Autocunoaștere și autoeficiență: crede în tine și continuă să dezvolți
2.5 Mobilizarea altora: inspirați-vă, entuziasmați și primiți-i pe alții la bord
3.1 Luând inițiativa: Mergeți pentru asta
3.3 Faceți față incertitudinii, ambiguității și riscului: luați decizii referitoare la incertitudine, ambiguitate și risc

Dezvoltarea acestei metodologii va fi activitatea pregătitoare și baza pentru dezvoltarea și punerea în aplicare a rezultatului intelectual O3 "O3 - Dezvoltați instrumente de formare și conținut pentru operaționalizarea ECI"..
Acesta va furniza informații sistematice în materie de abilități soft personale, care sunt foarte importante pentru a crea o afacere de succes, în special în noile circumstanțe ale proceselor de perturbare, inteligență artificială, tehnologii inteligente etc.

Acesta va detalia domeniul de aplicare, instrumentele, mijloacele și activitățile care urmează să fie desfășurate în timpul implementării, pe baza viziunii comune a domeniului de investigare, ținând cont și de caracteristicile specifice ale mediilor și sistemelor antreprenoriale diverse și diferite. Metodologia va conține următoarele componente indicative:
  • Stabiliți metodologia care trebuie urmată de toți partenerii (adică scara și sfera generală, abordarea metodologică generală, sincronizarea și secvențierea activităților specifice etc.)
  • Criterii specifice pentru selectarea grupurilor țintă care vor fi implicate
  • Definiți literatura și alte surse pentru evaluarea secundară (adică identificarea comparabilelor)

Apelul 2019 Runda 1 KA2
- Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici KA202
- Parteneriate strategice pentru educație și formare profesională Form Id KA202-69646D49 Deadline (Brussels Time) 26 Martie 2019 12:00:00 116 / 193EN (documente științifice și de politica)
  • Analiza documentelor: elemente care trebuie extrapolate în analiza de referință (adică ESCO, EQF, Cadrul EntreComp, etc.)
  • Structura instrumentelor de raportare și agregare
  • Program comun
  • Definirea instrumentelor comune pentru materialul de instruire în ceea ce privește competențele definite anterior (Descrierea cursului, Rezultatele învățării, Programul cursului, Activități de învățare, Tip de evaluare, Lecturi obligatorii și recomandate, Programul cursului, etc.)

Methodology and Guidelines for Development of Training Tools to operationalize the EntreComp

În 2016, Comisia UE a dezvoltat cadrul de competențe „EntreComp” pentru abilitățile antreprenoriale pentru a propune o definiție comună a antreprenoriatului ca si competență, pentru a construi un consens între părțile interesate și pentru a construi o punte între educație și muncă.

Următoarele documente reprezintă un efort comun de referință încrucișată a Cadrului EntreComp cu ESCO (clasificarea abilitatilor, competențelor, calificărilor și ocupațiilor europene) și EQF (Cadrul european al calificărilor); o legătură pe care revizuirea literaturii - finalizată în timpul elaborării rapoartelor naționale - s-a dovedit a fi extrem de consistentă, dar încă nu a fost pe deplin exploatată.

Obiectivul final al acestei evaluări de birou este de a stabili o conexiune inițială și operațională între cadrul EntreComp și celelalte două, permițând partenerilor să operaționalizeze un nou model - modelul ECI - pentru valorificarea antreprenorială și să stimuleze spiritul antreprenorial în ecosistemul VET.

Datorită scării mari a ESCO, cititorul va găsi o referință încrucișată foarte detaliată a EntreComp cu ESCO, inclusiv o „ESCO-EntreComp: Matrice de evaluare încrucișată” în documentul suplimentar „ESCO vs Anexa EntreComp”.

Al treilea fișier constă dintr-o listă extinsă de resurse bibliografice pe care partenerii le-au consultat pentru a evalua stadiul tehnicii în domeniul antreprenoriatului și implementării EntreComp la nivel național și la nivelul UE.

EntreComp Implementation: Cross-assessment and Methodology

Annex 1. ESCO vs EntreComp

Annex 2. Bibliography and List of references

urmează-ne:

     

Consortiul de parteneri


„Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Acest site web și conținutul său reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi făcută responsabilă pentru nici-o utilizare care poate fi făcută din informațiile conținute de acesta."

Legal description – Creative Commons licensing: The materials published on the EntreComp project website are classified as Open Educational Resources' (OER) and can be freely (without permission of their creators): downloaded, used, reused, copied, adapted, and shared by users, with information about the source of their origin.