English   Deutsch   Italian   Greek   Romanian    Polish   

ENTRECOMP IMPLEMENTATION Training

See all courses
Faceți față incertitudinii, ambiguității și riscului
Feedback form    |           |    Download content: / /


Introducere și elemente de bază

La ce ne referim cu risc?Click to read  
Căutarea definițiilor Click to read  
A relua : Click to read  
Obstacole în a face afaceri pt.1 Click to read  
Obstacole în a face afaceri pt.2 Click to read  
Obstacole în a face afaceri pt.3Click to read  
Procesul decizional

Luarea eficientă a deciziilorClick to read  
7 Caracteristicile unei decizii buneClick to read  
7 Modalități de a face față incertitudinii Click to read  
In plus …Click to read  
Cuvintele experților: Click to read  
Puterea încrederii Click to read  
Cum funcționează incertitudinea …Click to read  
Risc în afaceri

Risc intern vs Risc externClick to read  
Risc intern vs Risc extern: exempleClick to read  
Ce este managementul riscurilor?Click to read  
Cum puteți gestiona riscul?Click to read  
Cum o fac cei mai buni...Click to read  
Modalități de a face față incertitudinii …Click to read  
Sugestii pentru auto-studiuClick to read