English   Deutsch   Italian   Greek   Romanian    Polish   

Γλωσσάρι

Chatbots

Το chatbot είναι ένα πρόγραμμα υπολογιστή με το οποίο μπορείτε να συνομιλήσετε. Μπορείτε να ξεκινήσετε μια συνομιλία με ένα chatbot χρησιμοποιώντας είτε κάποιο κείμενο ή την φωνή σας.

Διαβάστε Περισσότερα


Ένστικτο

αυτόματη συμπεριφορά, όχι αποτέλεσμα εκπαίδευσης ή προσωπικής επιλογής.

Διαβάστε Περισσότερα


Αβεβαιότητα στις επιχειρήσεις

μια κατάσταση, στην οποία η κατανομή πιθανότητας είναι άγνωστη. Αβέβαιο - "Κάτι που δεν είναι ακριβώς γνωστό ή αποφασισμένο"

Διαβάστε Περισσότερα


Αθροιστική αξιολόγηση

Μια συστηματική αξιολόγηση των δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί έως μια συγκεκριμένη στιγμή (δηλαδή η ολοκλήρωση και επίτευξη ενός σημαντικού στόχου)

Διαβάστε Περισσότερα


Ανάλυση SWOT

Ένα εργαλείο αξιολόγησης για επιχειρήσεις και άτομα που αναφέρεται στα δυνατά και τα αδύναμα σημεία, και στις πιθανές ευκαιρίες και απειλές

Διαβάστε Περισσότερα


Αντίκτυπο

Η εκτίμηση επιπτώσεων είναι η διαδικασία εντοπισμού των μελλοντικών συνεπειών μιας τρέχουσας ή προτεινόμενης δράσης.

Διαβάστε Περισσότερα


Αποτέλεσμα

Ο αναμενόμενος αντίκτυπος από αυτό το προϊόν/ υπηρεσία όχι μόνο ως κέρδος, αλλά και ως προς λ.χ. την ικανοποίηση πελατών.

Διαβάστε Περισσότερα


Αποτελεσματικότητα

η ποιότητα της επίτευξης ενός επιθυμητού αποτελέσματος, όπως αυτό ορίζεται από κάθε άτομο.

Διαβάστε Περισσότερα


Ασάφεια στις επιχειρήσεις

κάτι που μπορεί να γίνει κατανοητό με περισσότερους από έναν τρόπους ή μπορεί να δημιουργήσει περισσότερα από ένα αποτελέσματα.

Διαβάστε Περισσότερα


Αυτογνωσία

Ένας τρόπος σκέψης που επιτρέπει στους ανθρώπους να συγκρίνουν και να αξιολογούν τα τρέχοντα πρότυπα τους με τις εσωτερικές (και προσωπικές) προσδοκίες τους.

Διαβάστε Περισσότερα


Αυτό-αποτελεσματικότητα

Πόσο καλά μπορείτε να εκτελέσσετε την πορεία δράσης που απαιτείται για την αντιμετώπιση πιθανών καταστάσεων

Διαβάστε Περισσότερα


Βιωσιμότητα

είναι η αποφυγή της εξάντλησης των φυσικών πόρων προκειμένου να διατηρηθεί μια οικολογική ισορροπία

Διαβάστε Περισσότερα


Γλώσσα του σώματος

όλες οι πληροφορίες κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας που δεν είναι ορατές: εκφράσεις του προσώπου (μίμηση), τρόπος κίνησης στο δωμάτιο και άλλα.

Διαβάστε Περισσότερα


Δημιουργικότητα

Η ικανότητα δημιουργίας - ή η δεξιότητα της δημιουργίας - νέων πραγμάτων υπερβαίνοντας, παραδόσεις και συνήθεις πρακτικές ή τρόπους σκέψης.

Διαβάστε Περισσότερα


Δια βίου μάθηση

Η δια βίου μάθηση περιλαμβάνει όλες τις μαθησιακές/ εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αναλαμβάνονται καθ’όλη τη διάρκεια της ζωής με στόχο τη βελτίωση της γνώσης, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων, σε έ

Διαβάστε Περισσότερα


Διαδικασίες ΕΙΣΡΟΩΝ/ ΕΚΡΟΩΝ

Οι πρώτες ύλες και οι πόροι κάθε είδους (εισροές) αξιοποιούνται μέσω τεχνολογιών, γνώσεων και εμπειριών (διαδικασία) για την παραγωγή και οριστικοποίηση τελικών προϊόντων/ υπηρεσιών (παραγωγή).

Διαβάστε Περισσότερα


Διαμορφωτική αξιολόγηση

αξιολόγηση βήμα προς βήμα των διαδικασιών και καθημερινή αξιολόγηση των δραστηριοτήτων σας.

Διαβάστε Περισσότερα


Εκροή

Το πραγματικό «αποτέλεσμα» όσον αφορά το προϊόν ή την υπηρεσία που παράγεται από την επιχείρηση.

Διαβάστε Περισσότερα


Ενθουσιασμός

Η λέξη ενθουσιασμός υποδηλώνει την ύπαρξη μεγάλης ψυχικής διάθεσης που συνοδεύεται από εκδηλώσεις χαράς. Το ουσιαστικό αυτό προέρχεται από το ελληνικό επίθετο «Ένθους» (εν+θεός), που σημαίνει «κατοχή

Διαβάστε Περισσότερα


Επικοινωνία

Η διαδικασία κοινής χρήσης ή ανταλλαγής πληροφοριών που γίνεται μέσω της κατανοητής χρήσης γλωσσών, συμβόλων, γραφής, ομιλίας και νοηματικής γλώσσας. Τα προαναφερθέντα είναι μερικοί από τους πιο συνηθ

Διαβάστε Περισσότερα


Ευθύνη

Η αίσθηση υπευθυνότητας είναι η ικανότητα να παίρνουμε τους άλλους ανθρώπους, τις αξίες και τα καθήκοντα μας τόσο σοβαρά ώστε τα συναισθήματα και οι επιθυμίες μας να παραμένουν υπό τον έλεγχό μας.

Διαβάστε Περισσότερα


Ζώνη Άνεσης

μια κατάσταση στην οποία αισθάνεστε άνετα και δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι νέο ή δύσκολο. Δεν είναι το σωστό «μέρος» για την ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης

Διαβάστε Περισσότερα


Ηθική

Η ηθική είναι οι βασικοί, ηθικοί κανόνες με τους οποίους ζούμε τη ζωή μας.

Διαβάστε Περισσότερα


Κίνδυνος στις επιχειρήσεις

αναφέρεται στην πιθανότητα ή την απειλή απώλειας ευθύνης, τραυματισμού, βλάβης ή οποιουδήποτε άλλου αρνητικού συμβάντος που προκύπτει από εξωτερικά ή εσωτερικά αδύναμα σημεία και που μπορεί να προληφθε

Διαβάστε Περισσότερα


Καταλληλότητα

η ποιότητα του να είναι κάτι κατάλληλο σύμφωνα με τις περιστάσεις, όπως αυτές ορίζονται από κάθε άτομο.

Διαβάστε Περισσότερα


Κριτική σκέψη (ή κριτική ικανότητα)

είναι η πνευματικά πειθαρχημένη διαδικασία της ενεργητικής και επιδέξιας σύλληψης, εφαρμογής, ανάλυσης, σύνθεσης ή/ και αξιολόγησης πληροφοριών που συλλέγονται από, ή δημιουργούνται από μια παρατήρηση,

Διαβάστε Περισσότερα


Πειθώ

μια μορφή επιρροής. Είναι η διαδικασία καθοδήγησης των ανθρώπων προς την υιοθέτηση μιας συμπεριφοράς, μιας πεποίθησης ή μιας στάσης. Η πειθώ δεν είναι χειραγώγηση ή εξαναγκασμός και δεν περιλαμβάνει τ

Διαβάστε Περισσότερα


Πεπεισμένος

άτομο που πείστηκε από ένα άλλο άτομο.

Διαβάστε Περισσότερα


Πεποίθηση

Μια συγκεκριμένη ή απαράλλαχτη πεποίθηση, γνώμη κ.λπ.

Διαβάστε Περισσότερα


Πλευρική σκέψη

η επίλυση των προβλημάτων με μια έμμεση και δημιουργική προσέγγιση, συνήθως με την επεξεργασία του προβλήματος υπό ένα νέο πρίσμα.

Διαβάστε Περισσότερα


Συμμόρφωση

είναι ένας τύπος κοινωνικής επιρροής που περιλαμβάνει μια αλλαγή στην πεποίθηση ή τη συμπεριφορά προκειμένου να ταιριάζει με αυτήν μιας ομάδας.

Διαβάστε Περισσότερα


Συνοχή

σύνολο δράσεων που είναι σύμφωνες με την μέχρι τώρα εμπειρία, την πίστη και τις δραστηριότητες ενός ατόμου.

Διαβάστε Περισσότερα


Τεχνητή νοημοσύνη

Ένα σύνολο θεωρητικών και τεχνικών επιστημών των οποίων ο σκοπός είναι να αναπαράγουν μέσω μιας μηχανής τις γνωστικές ικανότητες του ανθρώπου.

Διαβάστε Περισσότερα


Ακολουθείστε μας:

     

Εταίροι


Το έργο αυτό έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτός ο ιστότοπος και τα περιεχόμενά του αντανακλούν τις απόψεις μόνο των δημιουργών του και η Επτροπή δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για καμία χρήση των πληροφοριών που περιέχονται

Legal description – Creative Commons licensing: The materials published on the EntreComp project website are classified as Open Educational Resources' (OER) and can be freely (without permission of their creators): downloaded, used, reused, copied, adapted, and shared by users, with information about the source of their origin.