English   Deutsch   Italian   Greek   Romanian    Polish   

IMPLEMENTAREA PROIECTULUI ENTRECOMP

În 2016, Comisia UE a dezvoltat "EntreComp: Cadrul de competență antreprenorială" să propună o definiție comună a antreprenoriatului ca o competență, să aducă consensul părților interesate și să stabilească o punte de legătură între lumea educației și a muncii.

"EntreComp" are sarcina importantă să pornească conversații și să îmbunătățească înțelegerea a ceea ce înseamnă să fii antreprenorial în toate aspectele vieții și stabilește importanța antreprenoriatului și inițiativei și ajută la dezvoltarea competențelor antreprenoriale pentru a face față provocărilor economice, sociale și culturale. În plus, Comisia Europeană a elaborat în 2017 un Ghid de utilizare numit " EntreComp în acțiune" pentru a sprijini utilizarea și conștientizarea în continuare a Cadrului EntreComp

Deși pe deplin avizat, " Cadrul EntreComp" nu a fost încă adoptat la nivel sistemic în domeniul VET și nici testat în setări reale. Punerea în aplicare a proiectului EntreComp (ECI) are ca obiectiv "operaționalizarea" "Cadrului EntreComp" prin dezvoltarea instrumentelor de implementare și a conținutului de formare pentru adoptarea sistemelor europene de formare profesională "EntreComp" în medii operaționale și care aprind antreprenoriatul.

urmează-ne:

     

Consortiul de parteneri


„Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Acest site web și conținutul său reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi făcută responsabilă pentru nici-o utilizare care poate fi făcută din informațiile conținute de acesta."

Legal description – Creative Commons licensing: The materials published on the EntreComp project website are classified as Open Educational Resources' (OER) and can be freely (without permission of their creators): downloaded, used, reused, copied, adapted, and shared by users, with information about the source of their origin.