English   Deutsch   Italian   Greek   Romanian    Polish   
înapoi    

Association for Education and Sustainable Development

Association for Education and Sustainable Development

Asociația pentru Educație și Dezvoltare Durabilă (AESD) este un centru educațional al cărui obiectiv este de a promova învățarea pe tot parcursul vieții în societate, pentru a facilita creșterea cetățeniei active, creșterea coeziunii sociale și niveluri mai ridicate de angajare pentru toate grupele de vârstă. Activitățile asociației sunt:
• implementarea cursurilor formale și informale de formare continuă,
• construirea unui sistem organizat de consultanță în toată regiunea sa,
• gestionarea și furnizarea de informații și instruire.
Una dintre activitățile cheie ale asociației este analiza continuă a nevoilor regiunii și structurarea și înființarea unei rețele de centre locale pentru învățare la distanță. Aceasta urmărește această strategie pentru a se asigura că furnizarea de educație de calitate poate fi accesată cu ușurință chiar și în zonele cele mai defavorizate. Asociația complimentează rețeaua principală de învățământ oferind cursuri mai flexibile, adaptate individual și orientate către piață, pentru învățarea continuă a adulților. Unul dintre obiectivele asociației este de a oferi tinerilor marginalizați acces la învățarea pe tot parcursul vieții și de a oferi experiență de muncă pentru a-i ajuta să obțină un loc de muncă permanent și de lungă durată. Orașul Călărași, unde își are sediul AESD, este una dintre cele mai puțin dezvoltate regiuni ale României.


Website: http://www.aesd.ro

urmează-ne:

  
   

Consortiul de parteneri


„Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Acest site web și conținutul său reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi făcută responsabilă pentru nici-o utilizare care poate fi făcută din informațiile conținute de acesta."