English   Deutsch   Italian   Greek   Romanian    Polish   

ENTRECOMP IMPLEMENTATION Training

Dezvoltarea modulelor de instruire a început în vara anului 2020; Partenerii au investit energii, timp și eforturi pentru a respecta calendarul și standardele calitative / cantitative, așa cum s-a discutat și prevăzut în timpul propunerii.

Proiectarea modulelor în ceea ce privește conținutul, structura, rezultatul învățării a fost facilitată de o serie de sesiuni lunare de brainstorming în care partenerii au avut posibilitatea de a-și valida ideile și de a avea schimburi semnificative de opinii cu colegii lor.

Toate materialele de instruire sunt conforme EQF și ESCO - o referință încrucișată în care partenerii au investit câteva luni de colaborare strânsă (vă rugăm să consultați secțiunea „Model” pentru referințe suplimentare). Rezultatele apărute, au permis partenerilor să finalizeze o metodologie comună care oferă o înțelegere comună și îndrumări comune asupra tuturor activităților legate de IO3.

Rezultatul final constă în 6 module de instruire (), fiecare dintre acestea concentrându-se pe o competență EntreComp specifică, așa cum este evidențiat de cadru. Materialul este organizat după cum urmează:


Pentru o înțelegere mai cuprinzătoare a subiectului, fiecare modul de formare este împărțit în alte unități didactice la sfârșitul cărora există o scurtă foaie de autoevaluare.

Modulul de instruire vine cu un scurt document (așa-numita „fișă de formare”) care rezumă conceptele cheie și principalele concluzii. Elevilor li se recomandă o lectură aprofundată a ambelor, deoarece sunt extrem de complementare, mai degrabă decât alternative.

urmează-ne:

     

Consortiul de parteneri


„Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Acest site web și conținutul său reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi făcută responsabilă pentru nici-o utilizare care poate fi făcută din informațiile conținute de acesta."

Legal description – Creative Commons licensing: The materials published on the EntreComp project website are classified as Open Educational Resources' (OER) and can be freely (without permission of their creators): downloaded, used, reused, copied, adapted, and shared by users, with information about the source of their origin.