English   Deutsch   Italian   Greek   Romanian    Polish   

ENTRECOMP IMPLEMENTATION Training

See all courses
Creativitate
Feedback form    |           |    Download content: / /


  VIDEOSCreativitate în EntreComp

Creativitate pentru învățarea pe tot parcursul viețiiClick to read  
Creativitatea ca abilitateClick to read  
‘Arta gândirii’Click to read  
Stimularea creativității

Exerciții pentru stimularea mințiiClick to read  
Parafrazarea întrebărilor, pct. 1Click to read  
Parafrazarea întrebărilor, pct. 2Click to read