English   Deutsch   Italian   Greek   Romanian    Polish   

Implementacja projektu ENTRECOMP

Już w 2016 r. Komisja Europejska opracowała „EntreComp: Ramy Kompetencji Przedsiębiorczości”, aby zaproponować wspólną definicję przedsiębiorczości ujętej jako kompetencja. Całe działanie miało na celu osiągnięcie porozumienia między zainteresowanymi stronami i ustanowić pomost między światem edukacji i pracy.

„EntreComp” ma za zadanie rozpocząć dyskusję i lepiej zrozumieć, co to znaczy być przedsiębiorczym we wszystkich aspektach życia. Określić znaczenie przedsiębiorczości i inicjatywy oraz pomagać w rozwijaniu kompetencji związanych z przedsiębiorczością w celu sprostania wyzwaniom gospodarczym, społecznym i kulturowym. Ponadto Komisja Europejska opracowała w 2017 r. podręcznik użytkownika o nazwie „EntreComp into Action”, aby wesprzeć dalsze działania EntreComp Frame.

Mimo powszechnego funkcjonowania „EntreComp Framework” nie został jeszcze przyjęty na poziomie systemowym w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego ani przetestowany w rzeczywistych warunkach. Projekt EntreComp Implementation (ECI) ma na celu „operacjonalizację” „EntreComp Framework” poprzez opracowanie narzędzi wdrożeniowych i treści szkoleniowych dla europejskich systemów VET w celu przyjęcia „EntreComp” w środowiskach operacyjnych.

podążaj za nami :

     

partnerzy Konsorcjum


Ten projekt jest realizowany zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Niniejsza strona internetowa i jej zawartość odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji

Legal description – Creative Commons licensing: The materials published on the EntreComp project website are classified as Open Educational Resources' (OER) and can be freely (without permission of their creators): downloaded, used, reused, copied, adapted, and shared by users, with information about the source of their origin.