English   Deutsch   Italian   Greek   Romanian    Polish   
powrót    

Ramy kompetencji w zakresie przedsiębiorczości:

Waloryzacja ducha przedsiębiorczości i poczucia inicjatywy obywateli UE

W 2016 r. Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej – we współpracy z DG ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego – opublikowało EntreComp: The European Competences Framework. Ramy składają się z 15 kluczowych kompetencji, które specjaliści w dziedzinie nauczania i szkolenia w zakresie przedsiębiorczości uznają za instrumentalne w celu ułatwienia, pielęgnowania i wspierania pojawiania się ducha przedsiębiorczości, poczucia inicjatyw i wzmocnienia pozycji zawodowej wśród obywateli UE. Od czasu swojej oficjalnej publikacji JRC wzbudziło dalsze zainteresowanie opinii publicznej modelem po opublikowaniu dwóch bardzo interesujących dokumentów uzupełniających:

cover

cover

Szczegółowe narzędzie dla wszystkich osób dotyczące sposobu wdrażania ram w odniesieniu do ich celów i warunków operacyjnych (kształcenie i szkolenie zawodowe, aktywne obywatelstwo, włączenie społeczne i równe szanse dla wszystkich itp.). Ponadto dokument zawiera 70 scenariuszy przypadków wdrożenia EntreComp, na których użytkownicy mogą polegać jako na godnych zaufania najlepszych praktykach będących ich własnym źródłem inspiracji.

Rok wydania: 2018

Zgodnie z tymi samymi proporcjami, co poprzednio, działania uzupełniające „W pracy” ilustrują konkretne środki, zalecenia i wytyczne dotyczące tego, jak przenieść ramy do szkoleń i edukacji w celu profesjonalizacji, budowania zdolności i zatrudnialności. W sumie 10 studiów przypadku daje szczegółowy wgląd w rzeczywiste strategie eksploatacji EntreComp, które wspierają możliwości uczenia się przez całe życie na rynku pracy.

Rok wydania: 2020

 

ECI – EntreComp Implementation to ponadnarodowy projekt współfinansowany przez program E+, którego celem jest waloryzacja nowych możliwości szkoleniowych dla europejskiego ekosystemu VET w oparciu o ramy EntreComp. Aby dowiedzieć się więcej o naszych inicjatywach, badaniach, zaangażowanych partnerach i programach szkoleniowych, odwiedź stronę internetową ECI.podążaj za nami :

     

partnerzy Konsorcjum


Ten projekt jest realizowany zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Niniejsza strona internetowa i jej zawartość odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji

Legal description – Creative Commons licensing: The materials published on the EntreComp project website are classified as Open Educational Resources' (OER) and can be freely (without permission of their creators): downloaded, used, reused, copied, adapted, and shared by users, with information about the source of their origin.