English   Deutsch   Italian   Greek   Romanian    Polish   
powrót    

Poradnik EntreComp:

Testowanie i walidacja materiałów szkoleniowych ECI

Począwszy od lata 2020 r. konsorcjum europejskiej inicjatywy obywatelskiej było głęboko zaangażowane w finalizację i waloryzację na poziomie UE materiałów szkoleniowych opracowanych jako formalny wynik rezultatów pracy intelektualnej 3: sześć modułów szkoleniowych opracowanych w celu wspierania ekosystemu UE VET w promowaniu integracji na szeroką skalę oraz przyjęcie EntreComp Framework jako modelu odniesienia dla coachingu przedsiębiorczości. Wszystkie materiały są dostępne bezpłatnie i w formacie otwartego dostępu za pośrednictwem via ECI’s website.

 

 

Ostateczna struktura programów nauczania jest następująca:

 

Moduł szkoleniowy

Jednostki szkoleniowe

Kreatywność

Przygotowane przez Demostene

 •  Kreatywność w EntreComp
 • Stymulowanie kreatywności
 • Wytyczne i ćwiczenia praktyczne

Myślenie etyczne i zrównoważone

Opracowane przez CIT i AESD

 • Zachowuj się etycznie
 • Myśl w sposób zrównoważony
 • Oceń wpływ

•     Bądź odpowiedzialny

Samoświadomość i skuteczność

Przygotowane przez IHF

 • Zastanów się nad swoimi aspiracjami i pragnieniami
 • Zidentyfikuj swoje mocne i słabe strony
 • Wpływać na przebieg wydarzeń

Mobilising Others

Prepared by d-ialogo and EEO

 • Przekonanie poprzez entuzjazm i inspirację
 • Komunikacja: skuteczna, zorientowana na media i zrównoważona
 • Przekonywanie i inspirowanie innych do działań tworzących wartość

Podejmowanie inicjatywy

Przygotowane przez IDP

 • Zainicjuj procesy, które tworzą wartości
 • Podejmuj wyzwania
 • Trzymaj się intencji i realizuj swoje plany

Radzenie sobie z ryzykiem Przygotowane przez DELTA

 • Wprowadzenie i podstawy
 • Proces podejmowania decyzji
 • Ryzyko w biznesie

 

Mniej więcej w tym samym okresie Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej opublikowało również trzecią oficjalną kontynuację EntreComp: EntreComp Playbook.

 

Profesjonaliści w dziedzinie edukacji przedsiębiorczości, którzy chcą polegać na naszych materiałach szkoleniowych w celu wzbogacenia i zróżnicowania swojej oferty szkoleniowej, mogą polegać na Poradniku EntreComp przy projektowaniu swoich ogólnych strategii pilotażowych…

 

Podręcznik EntreComp Playbook obraca się wokół trzech kluczowych wymiarów referencyjnych, które mogą kierować tutorami i ekspertami ds. szkoleń w ich działaniach edukacyjnych i testowych:

 

9 zasad EntreComp.

 

 • (E)xperience
 • (N)ovelty
 • (T)riggers
 • (R)eflection
 • (E)cosystem
 • (C)ollaboration
 • (O)thers
 • (M)entoring
 • (P)rogression
 • Doświadczenie
 • Nowość
 • Wyzwalacze
 • Odbicie
 • Ekosystem
 • Współpraca
 • Inni
 • Mentoring
 • Postęp

Metody

 

 • Dokonywanie
 • Myślenie projektowe
 • Metoda Lean Startup
 • Nauczanie oparte na projekcie
 • Zabawne eksperymenty
 • Klasy jako społeczności edukacyjne

 

Tools and Techniques

 • Interwencja w zakresie projektowania i uczenia się
 • Płótno do projektowania szkoleń
 • Zaplanuj interwencję w zakresie uczenia się przedsiębiorczości
 • Stwórz bezpieczną, ułatwiającą naukę przestrzeń
 • Rynek wyzwań
 • Plan pracy i harmonogram
 • Schemat pająka wspierający uczenie się przedsiębiorczości
 • Zorganizuj warsztaty uczenia się przedsiębiorczości
 • Wymiar RAMPY
 • Dostosuj do zasad EntreComp
 • Wspólne rysowanie twarzy
 • Graj z ukrytymi zasadami
 • Inwentarz środków
 • Pięć ról
 • Opraw pomysł na tworzenie wartości
 • Rozejrzeć się
 • Mapa myśli
 • Zadanie alternatywne dla Guilforda
 • Kombinacja losowa
 • Burza mózgów
 • Głosowanie kropkami
 • Sześć myślących kapeluszy
 • Skok w windzie
 • Cele SMART
 • Zrozum swoich użytkowników
 • Mapa empatii
 • Złoty Krąg
 • Persony
 • Płótno przedsiębiorczości
 • Skanowanie krajobrazu
 • Mapa ekosystemu
 • Wydaj karty
 • Kanwa modelu biznesowego
 • Chude płótno
 • Analiza SWOT
 • Analiza SOAR
 • Użyj scenariusza
 • Podróż użytkownika
 • Prototyp
 • Pokład na boisko
 • Rubryka P2P
 • Autorefleksja nad osiągnięciami w nauce
 • Narysuj swój kwiat EntreComp
 • Krytyka przyszłości
 • EntreComp a narzędzia

 

Użytkownicy materiałów szkoleniowych ECI mogą połączyć te dwa zasoby, aby zapewnić swoim celom opartą na dowodach i ukierunkowaną na innowacje ofertę szkoleniową zdolną do inspirowania i dowartościowania odnowionego poczucia samoświadomości i skuteczności, inicjatywy i motywacji wśród aspirujących przedsiębiorców i obywateli UE.

 

Aby dowiedzieć się więcej o projekcie ECI i zaangażowanych partnerach, skonsultuj się z:

https://entre-comp.eu/training.phppodążaj za nami :

     

partnerzy Konsorcjum


Ten projekt jest realizowany zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Niniejsza strona internetowa i jej zawartość odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji

Legal description – Creative Commons licensing: The materials published on the EntreComp project website are classified as Open Educational Resources' (OER) and can be freely (without permission of their creators): downloaded, used, reused, copied, adapted, and shared by users, with information about the source of their origin.