English   Deutsch   Italian   Greek   Romanian    Polish   

CO OFERUJEMY?

Kreatywność
Twórz kreatywne i trafne pomysłyEtyka
Oceń konsekwencje i wpływ pomysłów, możliwości i działańSamoświadomość i skuteczność
Uwierz w siebie i rozwijaj się

Mobilizowanie innych
Inspiruj, zachęć i wciągnij innych na pokładPrzejęcie inicjatywy
Zrób to!Radzenie sobie z niepewnością i ryzykiem
Podejmuj decyzje dotyczące ryzyka

ostatnie wiadomości

podążaj za nami :

     

partnerzy Konsorcjum


Ten projekt jest realizowany zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Niniejsza strona internetowa i jej zawartość odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji